Учебен център ''Хитко РХ'' - Разград има собствен лиценз за провеждане на курсове за водачи, превозващи опасни товари №36/17.01.2008 година и провежда обучение в следните градове: Разград, София, Дупница, Благоевград, Севлиево, Ямбол, и други градове в България.

- основен курс
- цистерни
- взривни
- радиоактивни
- опреснителен
- курс "общо опасни товари" включва /основен + цистерни + взривни + радиоактивни/
След преминатия курс и успешно положения изпит водачите получават удостоверения, които имат срок на валидност 5 год. валидността се удължава отново след нов опреснителен курс и изпит.

За водачи на ADR
- условия за записване - лична карта или подобен документ заради латинската транскрипция
- продължителност 5 дни - на шестия ден изпит
- изпити
А. за първоначално явяване – тест
1. основен курс – задължителен – 30 въпроса (6 грешки, за 60 мин.) – дава право да превозва всякакъв ОПАКОВАН товар (без клас 1, без клас 7)
2. превоз в цистерни – 15 въпроса за 3 грешки за 30 мин.
3. за клас 1 (взривни) – 15 въпроса за 3 грешки за 30 мин.
4. за клас 7 (радиоактивни) – 15 въпроса за 3 грешки за 30 мин. – РЯДКО СЕ ПРОВЕЖДА
Б. За опреснителен – копие на стария ADR, който не трябва да е изтекъл в деня на изпита.
Опреснява САМО ТОВА, което е имал.
Ако иска още нещо – допълнителният модул се заплаща отделно и се държи отделен изпит
1. един изпит ( с различен брой въпроси, зависи какво точно е имал преди, за различно време (според броя на въпросите ) винаги има право на 20% грешни отговори
- резултатите се съобщават веднага

Документи за започване на изпит
1. Списък – 2 бр. (един за ДАИ, един за нас)
2. График – 2 бр. (един за ДАИ, един за нас)
3. Дневник - заверява се в ДАИ