maxresdefault 1Категория A2 


Дава право на управление на мотоциклети с мощност , която не превишава 35kW, и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,2 kW/kg .


Изисквания:

Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А2 трябва:

При започване на обучението кандидатът трябва да е на възраст не по-малко от 17 години и 9 месеца. Документи:


За записване на курс от категория А2 са ви необходими следните документи:

  1. Лична карта,
  2. оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование
  3.  3 броя снимки.

 

Обучение:

За притежателите на категория В, C, CE, D, обучението е само практическо и се състои от 20 часа кормуване на полигон и градско управление.
Обучението на курсисти без свидетелство за управление на МПС от по-горните категории е 40 часа теория и 20 часа кормуване на полигон и градско управление.


Изпит:

Теория – листовки за тези, които нямат категория В 
Практика – полигон, градско