ys125

Категория A1 

а) мотоциклети с работен обем на двигателя не повече от 125 куб.см, с максимална мощност не повече от 11 кW и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,1 кW/кg;
б) триколесни моторни превозни средства с мощност, която не превишава 15 кW;

Лице с правоспособност за категория „А1” има право да управлява:

а) мотоциклети с работен обем на двигателя не повече от 125 куб.см, с максимална мощност не повече от 11 кW и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,1 кW/кg;
б) триколесни моторни превозни средства с мощност, която не превишава 15 кW.Лице с права за управление на МПС от категория „А1” има право да управлява и МПС от категория „АМ”.
Изисквания:

Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А1” трябва:
- да е на възраст не по-малко от 15 години и 9 месеца. ;
- да е завършил основно образование.Документи:

  1. За записване на курс от категория А1 са ви необходими следните документи:
  2. -Лична карта
  3. -Оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование
  4. -3 броя снимки.

Обучение:

40 часа теория и 20 часа кормуване на полигон и градско управление.


Изпит:

Теория – листовки за тези които нямат категория В 
Практика – полигон, градско

 

Запишете се онлайн за шофьорски курс тук